Zakaj je redna analiza vode pomembna za zaščito vodnih zajetij s pitno vodo?

Dejstvo je, da smo vsi uporabniki odgovorni, da s svojim vedenjem prispevamo k varovanju vodnih virov. Med najpogostejšimi ukrepi so odgovorna potrošnja, vestno ločevanje odpadkov, urejeno odvajanje odpadne vode in redna analiza vode za vse tiste, ki ste lastniki enega od 20.000 vodnih zajetij.

Čeprav je marsikdo prepričan v to, da pije kakovostno in neoporečno vodo, pa pogosto temu to ni tako. Pitna voda ni nekaj samoumevnega, ampak je potrebno za vodni vir redno skrbeti. Zato je priporočljivo, da se analiza vode opravi 2 do 4-krat letno, še posebej v obdobju obilnega deževja, taljenja snega ali dolgotrajni suši.

Najpogostejši kazalniki analize vode

V sklopu analize vode se najpogosteje izvajata mikrobiološka in kemijska analiza vode. V sklopu mikrobiološke analize se ugotavlja prisotnost mikroorganizmov, ki so nevarni za zdravje, prisotnost enterokokov, ki so pokazatelj fekalnega onesnaženja, in motnost vode, ki je kazalnik prisotnosti večjih delcev.

V sklopu kemijske analize se najpogosteje ugotavljajo nitrati, ki so v vodi že naravno prisotni, ob povečanih vrednostih pa se pojavi sum na posledice gnojenja ali prisotnosti odpadnih voda. Prav tako pa kemijska analiza vode pogosto ugotavlja tudi koncentracijo železa, katerega vrednosti so lahko višje zaradi korozije v ceveh iz železne zlitine.

Z redno analizo vode poskrbimo za čisto pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je lahko iz javnega vodovodnega omrežja ali pa iz lastnega zajetja. Vendar je v tem primeru na Ministrstvu za okolje in prostor potrebno za to pridobiti vodno dovoljenje. S tem pa skrb za čisto pitno vodo še ni končana, saj je tudi po tem potrebno redno spremljati njeno kakovost.

Če želimo, da pijemo čisto in neoporečno vodo, je analiza vode nujno potrebna. Z njo še pravočasno odkrijemo morebitna odstopanja kazalnikov od normalnih vrednosti in še pravočasno ukrepamo tako, da skušamo odkriti vzrok onesnaženja.…